Doskonalenie nauczycieli języków obcych
kapital ludzki  Europejski Fundusz Spoleczny program uczenie sie przez cale zycie 

 DZIĘKI PROGRAMOWI COMENIUS
NAUCZYCIELE ,, UCZĄ SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ’’


 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to projekt Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i organizowanie szkoleń w krajach uczestniczących. W ten sposób kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach Socrates, Leonardo da Vinci i European Language Label. Program przyczynia się do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa oraz kształcenia zawodowego w Europie. Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing lub work placement. Dużym powodzeniem cieszą się szczególnie kursy dla nauczycieli języków obcych, które są szansą zarówno na podniesienie kompetencji zawodowych, jak i nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi za granicą. Te formy doskonalenia zawodowego i współpracy finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W latach 2013 – 2014 nauczyciele Gimnazjum w Waśniowie uczestniczyli w doskonalących kursach metodyczno-językowych w Londynie oraz na Łotwie, w trakcie których poszerzali swoją wiedzę na temat najnowszych metod stosowanych w nauczaniu języków obcych oraz innowacyjnych działań w obszarze projektów edukacji szkolnej. Zarówno wizyty w Anglii, jak i na Łotwie, były okazją do bezpośredniego kontaktu z kulturą, sztuką oraz zwyczajami danego kraju. To z pewnością przyczyniło się do aktualizacji wiedzy z dziedziny kulturoznawstwa i podniesienia motywacji do pracy oraz osobistego rozwoju zawodowego uczestniczących nauczycieli. Dzięki podejmowanym inicjatywom, nauczanie języków obcych we współczesnej szkole nabiera wymiaru europejskiego, przyczyniając się do podnoszenia motywacji do nauki języków, zarówno wśród uczniów, jak i dorosłych. Od stycznia 2014 roku, wyżej wspomniane działania są kontynuowane w ramach programu Erasmus, który szczególnie wspiera mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, dzięki czemu stwarza nowe możliwości rozwoju dla nauczycieli.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem