Aktualności
finansowanie1
finansowanie2
Gimnazjum w Waśniowie uczestniczy w projekcie „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”  współfinansowanym ze środków EFS, zainicjowanym przez Grupę MAC S.A. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów z 5 szkół woj. świętokrzyskiego na etapie edukacji gimnazjalnej, w szczególności z zakresu nauk matematycznych, naukowo-technicznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, w kontekście oczekiwanych przez rynek pracy zawodów.
Cele projektu:
1.wsparcie metodyczne nauczycieli poprzez realizację szkoleń i warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe,  
2.doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt,
3.zajęcia pozalekcyjne, w tym z matematyki z elementami kryptografii,  z fizyki w oparciu o metodę eksperymentu oraz z przedsiębiorczości,
4.realizacja dwóch projektów edukacyjnych,
5.przygotowanie kampanii marketingowej danego produktu.
 
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2017 roku do sierpnia 2018 roku. 
W zajęciach projektowych uczestniczą uczniowie obecnych klas drugich i trzecich gimnazjum.  Doposażenie szkoła to  dwa zestawy multimedialne wraz z oprogramowaniem oraz 45 tabletów dla uczniów. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia z matematyki, fizyki i przedsiębiorczości, na których kształtowane są podstawowe umiejętności kluczowe z przedmiotów, wykorzystywane zasoby Internetu, podejmowane działania, w których należy wykazać się  kreatywnym myśleniem, organizowane są wyjazdy edukacyjne. Zajęcia projektowe prowadzą nauczyciele Gimnazjum w Waśniowie, a zajęcia eksperymentalno-pokazowe z fizyki realizuje  ekspert Fundacji Planeta Ziemia.
Efektem finalnym zajęć  z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2016/17 było grupowe wykonanie reklamy najbliższego regionu. Uczniowie zdecydowali  na reklamę  w formie prezentacji multimedialnej, strony internetowej  i folderu. Element współzawodnictwa przyniósł nagrodę w postaci wyjazdu do Cierszewa. Tam uczniowie wzięli udział w warsztatach szkutniczych, na których zbudowali łódź typu canou wg własnego pomysłu. Łódź dotarła do szkoły i można ją podziwiać.
W tym roku szkolnym uczniowie mają za zadanie opracować biznesplan związany z wycieczką edukacyjną. Konkurs jest również związany z nagrodą (dofinansowanie wycieczki).
 
 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem