Zasady funkconowania
 1. Szkoła pracuje od godz. 6.30 do godz. 16.00 w systemie jednozmianowym, w pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. Lekcje rozpoczynają o godz. 7.10, a kończą się o 15.10, wg tygodniowego rozkładu zajęć dla każdego oddziału.
 3. Godziny pracy dyrektora 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Godziny pracy pedagoga szkolnego: 9.00 – 11.30 od poniedziałku do czwartku.
 5. Przyjmowanie skarg i wniosków : drogą korespondencyjną na adres siedziby szkoły, telefonicznie: nr tel.41 2646418 lub osobiście w godzinach pracy dyrektora.
 6. Gimnazjum w Waśniowie prowadzi rejestry, ewidencje archiwa:
  • księgę ewidencji dzieci,
  • księgę uczniów,
  • księgi ocen,
  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
  • rejestr wydanych kart motorowerowych,
  • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • ewidencje określone w kodeksie pracy.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem