Struktura własnościowa
  1. Gimnazjum jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
  2. Dyrektor jest upoważniony do podejmowania i wykonywania czynności prawnych w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Gminy wg zakresu czynności.
  3. Dla realizacji zadań statutowych Gimnazjum w Waśniowie dysponuje: 9 salami dydaktycznymi ( w tym 2 pracownie komputerowe), pomieszczeniem świetlicy szkolnej, gabinetem higienistki szkolnej, gabinetem dyrektora, pokojem nauczycielskim, 3 pomieszczeniami gospodarczymi oraz szatnią uczniowską i boiskiem do piłki siatkowej i koszykowej.
  4. Gimnazjum w Waśniowie posiada sprzęt i wyposażenie ewidencjonowane w księgach inwentarzowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem