Organa szkoły
 1. Dyrektor szkoły
  1. dyrektor działa na podstawie powołania i zakresu obowiązków i czynności oraz pełnomocnictwa do czynności prawnych wydanego przez Wójta Gminy Waśniów z dnia 01.09.1999 roku
  2. szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora określa Statut Gimnazjum w Waśniowie
 2. Rada Pedagogiczna
  1. kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej określa Statut Gimnazjum w Waśniowie
  2. zasady działalności określa regulamin Rady Pedagogicznej
 3. Rada Rodziców
  1. zasady działalności określa Regulamin działalności Rady Rodziców
 4. Samorząd Szkolny
  1. zasady działalności określa Regulamin działalności Samorządu Szkolnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem